lesson

AKADEMİK EDİTLENMİŞ DERSLER(aynı ders, gereksiz konuşma vs olmadan)

star
star
star
star
star
Modüller
 • check ANALİZ/tek değişkenli fonksiyonlar(çakıl taşı defteri sayfa1) incele
 • check ANALİZ/çok değişkenli fonksiyonlar(çakıl taşı defteri sayfa110) incele
 • check ANALİZ/diziler ve seriler(çakıl taşı defteri sayfa133) incele
 • check OLASILIK-İSTATİSTİK(sabır taşı defteri sayfa1) incele
 • check SOYUT MATEMATİK(sabır taşı defteri sayfa21) incele
 • check SOYUT CEBİR/temel(sabır taşı defteri sayfa39) incele
 • check SOYUT CEBİR (ileri) incele
 • check LİNEER CEBİR/temel(sabır taşı defteri sayfa63) incele
 • check LİNEER CEBİR (ileri) incele
 • check DİFERANSİYEL DENKLEMLER(sabır taşı defteri sayfa lise121) incele
Eklenenler video eğitimler
timer

Kursa/Eğitime Katıl

Kurs detaylayrına erişim

Detaylı bilgi için
Eğitim/Kurs Danışmanları
 • check cihan hoca
Değerlendirmeler
4.9
star star star star star
star star star star star
star star star star star_border
star star star star_border star_border
star star star_border star_border star_border
star star_border star_border star_border star_border
Kursa Ait Modüller
ANALİZ/tek değişkenli fonksiyonlar(çakıl taşı defteri sayfa1)

Dersler
 • check LİMİT-ÖTF ve bileşke fonk limiti
 • check LİMİT-limitin geometrik yorumu
 • check TÜREV-fiziksel yorum
 • check TÜREV-geometrik yorum
 • check ETÜT-1. ve 2. türev karıştırma artık
 • check TÜREV-extremum nokta ve artan-azalan fonk
 • check TÜREV-2.türevin geometrik yorumu
 • check TÜREV-l hospital ve teoremler
 • check ...

ANALİZ/çok değişkenli fonksiyonlar(çakıl taşı defteri sayfa110)

Dersler
 • check kısmi, zincir, kapalı fonk ve yönlü türev
 • check semer ve extremum noktası
 • check fubini teoremleri
 • check teğet-düzlem denklemi
 • check kutupsal koordinatlar tanım ve özellikleri
 • check kutupsal koordinatlarda alan ve hacim
 • check tanım bölgesi ve limit
 • check ETÜT-fubini teoremleri(ÇAKIL TAŞI DEFTERİ sayfa 122-123 arası)
 • check ...

ANALİZ/diziler ve seriler(çakıl taşı defteri sayfa133)

Dersler
 • check komşuluk ve yakınsaklık
 • check seri tanım ve problemleri
 • check belirli integralin limiti
 • check yakınsaklık testleri/1
 • check ders sonu örnekler
 • check yakınsaklık testleri/2
 • check dizi tanım ve özellikleri
 • check yakınsaklık yarıçap ve aralığı
 • check ...

OLASILIK-İSTATİSTİK(sabır taşı defteri sayfa1)

Dersler
 • check beklenen değer ve problemleri
 • check varyans ve moment
 • check bazı özel dağılımlar
 • check merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri
 • check rasgele değişken ve olasılık fonksiyonu
access_time

16 Saat


SOYUT MATEMATİK(sabır taşı defteri sayfa21)

Dersler
 • check bağıntı ve özellikleri
 • check denklik ve sıralama bağıntısı
 • check fonksiyonlar
 • check euler ve wilson teoremleri
 • check kümeler
 • check mantık
access_time

16 Saat


SOYUT CEBİR/temel(sabır taşı defteri sayfa39)

Dersler
 • check alt grup
 • check devirli gruplar
 • check direk çarpım grupları
 • check simetrik gruplar
 • check homomorfizmalar
 • check halka ve alt halka
 • check halkada ideal
 • check mola
 • check ...

SOYUT CEBİR (ileri)

Dersler
 • check grupların bazı özellikleri
 • check direkt çarpım grupları
 • check alt gruplar ve bir grubun merkezi
 • check devirli gruplar
 • check normal alt grup ve bölüm grupları
 • check kosetler ve lagrange teoremi
 • check grup homomorfizmaları
 • check permütasyon(simetrik) gruplar
 • check ...

LİNEER CEBİR/temel(sabır taşı defteri sayfa63)

Dersler
 • check lineer bağımlılık ve bağımsızlık
 • check vektör uzayının boyutu ve taban
 • check lineer dönüşüm
 • check lineer dönüşümün rankı
 • check karekteristik denklem, özdeğer ve özvektör
 • check lineer dönüşüm ve matris arasındaki dönüşüm
 • check lineer denklem sistemleri(homojen olmayan)
 • check vektör uzayları ve alt vektör uzayı
 • check ...

LİNEER CEBİR (ileri)

Dersler
 • check matris çeşitleri
 • check vektör uzayları
 • check alt vektör uzayı
 • check lineer birleşim, bağımlılık ve bağımsızlık
 • check vektör uzayının tabanı ve boyut
 • check lineer dönüşüm
 • check lineer dönüşümün rankı
 • check lineer dönüşümün matrisi
 • check ...

DİFERANSİYEL DENKLEMLER(sabır taşı defteri sayfa lise121)

Dersler
 • check değişkenlerine ayrılabilen ve homojen denklemler
 • check tam diferansiyel denklemler ve integrasyon çarpanı
 • check lineer diferansiyel denklemler
 • check günlük hayat problemleri
 • check bağımsız değişken değiştirme ve izogonal-dik yörüngeler
 • check cauchy-euler, clairaut ve bernoulli denklemleri
 • check tanım, derece, mertebe vs.